Ventilatie Prestatie Keur

Keuring en Controle en Advies ventilatiesystemen

Go to content

Main menu:

InstallCheck is een onafhankelijk adviesbureau.

Onze belangrijkste activiteit is het verrichten van controles bij oplevering van ventilatiesystemen en het beoordelen van het binnenmilieu.

Wij werken voor  alle partijen in de bouwkolom; projectontwikkelaars, bouwbedrijven en woningbouwverenigingen maar ook voor verenigingen van eigenaren en Gemeenten.

Ook voor wat betreft het ontwerpen van ventilatiesystemen als de controle tijdens de uitvoering, bent u bij InstallCheck aan het juiste adres.

InstallCheck is gecerticeerd voor het uitvoeren van controle op de oplevering en werking van ventilatiesystemen volgens de BRL 8010,
het KBI procescertificaat Ventilatie Prestatie Keuring.

BRL 6000 deel 10AB “Ontwerpen en installeren van ventilatievoorzieningen van woningen, basisscholen en kinderopvang” is per 1 januari 2017 bindend verklaard.

Dit deel uit de serie beoordelingsrichtlijnen BRL 6000 “Installatietechniek”, beschrijft de algemene en specifieke eisen voor het KvINL procescertificaat voor het ontwerpen en installeren van ventilatievoorzieningen van woningen, basisscholen en kinderopvang”.
Het gaat hierbij om natuurlijke en/of mechanische voorzieningen voor o.a. luchtverversing van verblijfsgebieden, verblijfsruimten, toilet- en/of badruimten en overige ruimten.

Dit biedt een opdrachtgever zekerheid dat een gecerticeerde installateur levert hetgeen noodzakelijk is en is afgesproken.
Lees hier meer.

Wet Kwaliteitsborging Bouwen
Naar verwachtng wordt deze wet  per 1 januari 2018 aangenomen.
In de nieuwe wet is de bouwer na oplevering aansprakelijk voor alle gebreken die na het moment van oplevering worden ontdekt tenzij deze niet aan de bouwer zijn toe te
rekenen.
Nu is het nog zo dat de aannemer niet aansprakelijk is wanneer een zichtbaar gebrek bij de oplevering over het hoofd wordt gezien.
Het gebrek wordt geacht te zijn geaccepteerd door de opdrachtgever.
De ventilatieprestatiekeuring is een uitstekend instrument om aan te tonen dat de installatie voldoet aan de gestelde eisen.

 
Back to content | Back to main menu